Nyheter

I samarbete med Fibra och ESEM genomförs just nu Projekt Sundbyholm & Mora By.

Vrekfiber AB projekterar och installerar. Tiggeby Grävmaskiner schaktar.

Ett antal byanätsprojekt är under upphandling och bidragsförfarande. Vrekfiber AB är aktiva inom flera projekt.

Efteranslutningar genomförs löpande i VREK-nätet. Efterfrågan växer stadigt.

tree