Om Vrekfiber AB

Vrekfiber AB startades 2015 som en nyorganisation av en omfattande verksamhet inom fibernät. Grundarna, Johnny Jonsson och Lars Andersson började driva utbildningar i fiberoptik år 2000 åt Optocomm och Ericsson. Verksamheten expanderade sedan med projektering och byggnation med tyngdpunkten på fibernät på landsbygden. Mellan 2007 och 2014 drevs projekten under Västra Rekarne Fibernät, en ekonomisk förening.

Under de åren etablerades ett omfattande samarbete med Eskilstuna Stadsnät, med byggnation av stamnät mellan Eskilstuna och Katrineholm, en del av Sörmlandsringen, samt stamnät mot Arboga. Ett antal skolor, företag och telemaster fibermatades också i samarbete med Stadsnätet.

Under 2014 byggdes Sundbyholms Fibernät med 80 villaanslutningar med förberedd anslutning av ca 220 villor totalt.

2015 tecknades ett ”Preferred Partner” avtal med Fibra för efteranslutningar och service.

Vrekfiber AB erbjuder allt från totalentreprenad till mindre installationer och service. Kompetensen inkluderar projektering, bidragsförfarande, myndighetskontakter, byggnation, fiberblåsning, fibersvetsning, installation, OTDR-mätning, GPS-inmätning, dokumentation och service.

footprint